Jiangshi X

Kyonshi X, キョンシーX,
Release: 2023
Status: ON-GOING
Author: KURAZONO Norihiko
Artist: KURAZONO Norihiko
Type:
Manga Description

Title Timeline Download
Chapter 1 2023/01/29 Download
Chapter 2 2023/01/29 Download
Chapter 3 2023/02/05 Download
Chapter 4 - The First Trial 2023/02/12 Download
Chapter 5 2023/02/19 Download
Chapter 6 2023/02/26 Download
Chapter 7 - Upending 2023/03/05 Download
Chapter 8 2023/03/12 Download
Chapter 9 2023/03/19 Download