Jiangshi X

Kyonshi X, キョンシーX,
Release: 2023
Status: ON-GOING
Author: KURAZONO Norihiko
Artist: KURAZONO Norihiko
Type:
Manga Description

Title Timeline Download
Chapter 1 2023/01/29 Download
Chapter 2 2023/01/29 Download
Chapter 3 2023/02/05 Download
Chapter 4 - The First Trial 2023/02/12 Download
Chapter 5 2023/02/19 Download
Chapter 6 2023/02/26 Download
Chapter 7 - Upending 2023/03/05 Download
Chapter 8 2023/03/12 Download
Chapter 9 2023/03/19 Download
Chapter 10 2023/03/26 Download
Chapter 11 2023/04/02 Download
Chapter 12 2023/04/16 Download
Chapter 13 2023/04/23 Download
Chapter 14 2023/04/30 Download
Chapter 15 2023/05/21 Download
Chapter 16 2023/06/04 Download
Chapter 17 2023/06/18 Download
Chapter 18 2023/07/02 Download
Chapter 19 2023/07/16 Download
Chapter 20 2023/07/30 Download
Chapter 21 2023/08/13 Download
Chapter 22 2023/08/27 Download
Chapter 23 2023/09/10 Download
Chapter 24 2023/09/24 Download
Chapter 25 2023/10/08 Download
Chapter 26 2023/10/22 Download
Chapter 27 2023/11/05 Download
Chapter 28 2023/11/19 Download
Chapter 29 2023/12/03 Download
Chapter 30 2023/12/17 Download
Chapter 30e 2024/01/01 Download
Chapter 31 2024/01/14 Download
Chapter 32 2024/02/04 Download
Chapter 33 2024/02/11 Download
Chapter 34 2024/02/18 Download