King of Idol

Release: 2017
Status: ON-GOING
Author: Wakaki Tamiki
Artist: Wakaki Tamiki
Type: Right(→) to Left(←)
Manga Description

Title Timeline Download
Chapter 1 2017/06/15 Download
Chapter 2 2017/06/15 Download
Chapter 3 2017/07/03 Download
Chapter 4 2017/07/03 Download
Chapter 5 2017/07/05 Download
Chapter 6 2017/07/05 Download
Chapter 7 2017/07/06 Download
Chapter 8 2017/08/02 Download
Chapter 9 2017/08/02 Download
Chapter 10 2017/08/02 Download