106.

Ashi-girl

Sensei Name - MORIMOTO Kozueko
51 Published. (Ongoing)
Read From Right to Left
107.

Shana oh Yoshitsune

Sensei Name - SAWADA Hirofumi
78 Published. (Completed)
Read From Right to Left
108.

Gundam Sousei

Sensei Name - Owada, Hideki (Story & Art)
24 Published. (Ongoing)
Read From Right to Left
109.

Hana no Keiji

Sensei Name - ASO Mio, RYU Keiichiro
30 Published. (Completed)
Read From Right to Left
110.

Goddess Creation System

Sensei Name - San Fu Dongman
150 Published. (Ongoing)
Read From Left to Right
111.

Strange Dragon

Sensei Name - ISHIHARA Keiko
12 Published. (Ongoing)
Read From Right to Left
112.

Akaboshi - Ibun Suikoden

Sensei Name - AMANO Youichi
24 Published. (Completed)
Read From Right to Left
113.

Toraware no Minoue

Sensei Name - Hino, Matsuri (Story & Art)
24 Published. (Ongoing)
Read From Right to Left
114.

Dear My Girls

Sensei Name - Kim, Hee Eun (Story & Art)
31 Published. (Ongoing)
Read From Right to Left
115.

Hachimitsu no Hana

Sensei Name - KIUCHI Tatsuya
12 Published. (Completed)
Read From Right to Left
116.

Royal Dragon

Sensei Name - Bawang, Oshiyanyan
2 Published. (Ongoing)
Read From Left to Right
117.

Guin Saga

Sensei Name - KURIMOTO Kaoru
3 Published. (Ongoing)
Read From Right to Left
118.

Nekurogu

Sensei Name - Kumakura Takatoshi
3 Published. (Ongoing)
Read From Right to Left
119.

Hana wa Sakura yori mo Hana no Gotoku

Sensei Name - KAWAI Yuumi
8 Published. (Ongoing)
Read From Right to Left
120.

Saiunkoku Monogatari

Sensei Name - YUKINO Sai
26 Published. (Completed)
Read From Right to Left